Novinky e-TAX

Zmeny odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zmena prihlasovania do Sociálnej poisťovne.

Rok 2021 máme úspešne za sebou a privítali sme nový rok 2022. V mene spoločnosti e – TAX Vám chceme v prvom rade popriať touto cestou všetko dobré do Nového roka. Ale, je čas si priblížiť čo nás v roku 2022 hneď na začiatku v januári čaká. Nastali zmeny...

Aká bude výška daňového bonusu v roku 2022? Daňový bonus na dieťa v roku 2022 bude mierne zvýšený.

Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene výšky životného minima k 1.7.2021 sa s účinnosťou od 1.1.2022 mení aj výška daňového bonusu na dieťa. Okrem tejto skutočnosti príde v roku 2022 k zmene výpočtu výšky daňového bonusu na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo...

Hrubá a čistá mzda v roku 2022

Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšie možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu, čo predstavovalo značné riziko, a preto bol zavedený aj minimálny dôchodok....
Hrubá a čistá mzda v roku 2022

Hrubá a čistá mzda v roku 2022

Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšie možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracuje za minimálnu mzdu, čo predstavovalo značné riziko, a preto bol zavedený aj minimálny dôchodok....

Mení sa komunikácia Finančnej správy s klientmi

Mení sa komunikácia Finančnej správy s klientmi

Od 1. Januára 2022 začína Finančná správa naplno komunikovať s daňovými subjektmi elektronicky. Daňové subjekty vo väčšine prípadov si už vo svojich poštových schránkach nenájdu žlté lístky, ale rozhodnutia a úradné dokumenty im budú Finančnou správou zaslané na...

Chcete viac informácií?

Kontakt

Telefón

+421 940 941 151

Email

podpora@e-tax.sk

Adresa

Staré Záhrady 3, 821 05 Bratislava